next up previous
Next: Chilliwack Up: Summer in British Columbia Previous: Summer in British Columbia

The Vancouver Aquarium

 
Aurora

Aurora, the Beluga whale, and her newborn.
Dit is Aurora, een witte walvis, met haar pasgeboren kalf.

 
Aurora

Again, Aurora and her baby. Of course we have got a whole roll of film with pictures of the two...Here Aurora is nursing her calf.
Nogmaals Aurora met haar jong, hier krijgt het jong de borst. We hebben natuurlijk nog een heel rolletje met foto's van Aurora en haar jong, maar hier laten we het maar bij.

 
Spinaker

Spinaker, the Pacific White-sided Dolphin.
Dit is de dolfijn Spinaker.

 
Cute sea-otter

And our favourites at the aquarium: the sea-otters.
Dit is één van onze favourieten: de zee-otter. In het Aquarium zijn er 3, dit is het vrouwtje.


next up previous
Next: Chilliwack Up: Summer in British Columbia Previous: Summer in British Columbia